Surun kohdatessa

Kun suru koskettaa on hyvä aloittaa hiljalleen käytännön järjestelyt. Helpoin tapa on ottaa yhteyttä suoraan hautaustoimistoon. Hautaustoimistossa asioidessa ette vielä tarvitse hautauslupaa.
Hautaustoimistossa otamme hoitaaksemme toivomustenne mukaisesti yhteydet tarvittaviin tahoihin, kuten seurakuntaan. Sieltä varataan mm. siunaus- ja muistotilaisuuspaikat sekä -ajat.
On hyvä miettiä tuleeko kyseeseen arkku- vai tuhkahautaus.
Hautaustoimistossa valitaan arkku ja tarvittaessa myös uurna.
Kun arkku on valittu on mahdollista suorittaa kuljetus. Kuljetuksella vainaja siirretään arkussa kappeliin tai kirkkoon missä siunaus tullaan suorittamaan.
Hautaustoimistomme huolehtii vainajan pukemisen, arkkuun sijaamisen sekä kuljetuksen aina ehdottomalla kunnioituksella.
Myös muistotilaisuuden tarjoilut, kukkalaitteet, hautakivet sekä kaiverrukset on mahdollista hoitaa kauttamme yhdeltä istumalta.


Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Mikäli haluatte meidän tekevän perunkirjoituksen, voi sen laittaa vireille jo hautausasioita sovittaessa. Asiaan voi palata myös myöhemmin siunaustilaisuuden jälkeen.